• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 08/07/2019 (Tuần 27)

Đăng lúc 16:25 PM ngày 10.07.2019 906

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

144(T)/2019   121(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

27 08/07/2019 145

VN50039

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Legends, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Chú giải, Khu vực được nạo vét.

146 VN50007 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

147

VN50031

VN50033

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU, HO CHI MINH - Buoys.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU, HỒ CHÍ MINH - Phao.

148 VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - NM Block

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - TB Dạng khối.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục