• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 13/04/2020 (Tuần 15)

Đăng lúc 23:18 PM ngày 13.04.2020 683

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

15 13/04/2020 59 VN50031

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU -  SONG DINH - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - SÔNG DINH - Chú giải.

60

VN50030

VN50031

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU -  VUNG TAU THI VAI - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - VŨNG TÀU THỊ VẢI - Chú giải.

61

VN50031

VN50033

VN50034

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - SAI GON VUNG TAU - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - SÀI GÒN VŨNG TÀU - Chú giải.

62 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Channel limits, Depths, Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Giới hạn luồng, độ sâu, hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục