• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 17/06/2019 (Tuần 24)

Đăng lúc 16:22 PM ngày 18.06.2019 509

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

125(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

24 17/06/2019 126

VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu.

127 VN40014

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

128 VN40002

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - TB dạng khối.

129 VN50021

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

130 VN40054

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - CON SON - Depths, legend, pliot boarding area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - CÔN SƠN - Độ sâu, chú giải, vùng đón trả hoa tiêu.

131 VN40054

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - CON SON - Depths, legend, dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - CÔN SƠN - Độ sâu, chú giải, khu vực được nạo vét.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục