• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 20/05/2019 (Tuần 20)

Đăng lúc 09:11 AM ngày 20.05.2019 333

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

20 20/5/2019 87

VN50021

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - Đà Nẵng - Số độ sâu.

88

VN30005

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - TB dạng khối.

89

VN50053

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - BINH THUAN - PHU QUY - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - BÌNH THUẬN - PHÚ QUÝ - TB dạng khối.

90

VN50021

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Hệ thống phao.

91 VN50031

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Berth front area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Vùng nước cảng biển, Chú giải.

92

VN50031

VN30025

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Buoy, Automatic Identification System(s).

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Phao, Hệ thống nhận dạng tự động.

93

VN50030

VN50031

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Chú giải.

94 VN40011

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Chú giải.

95 VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

96 VN50020

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - TB Dạng khối.

97 VN30024

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Wrecks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Tàu đắm.

98 VN50019

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Hệ thống phao.

99(P)

VN50038

VN50040

VN50041

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Khu vực được nạo vét.

100(T)

VN50038

VN50040

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019
 

Tin cùng chuyên mục