• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 28/5/2018 (Tuần 21)

Đăng lúc 08:39 AM ngày 01.06.2018 430

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

21 28/5/2018 92

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, khu vực được nạo vét.

92(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI  PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

93(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage..

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

99 

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - PHU QUOC - Submarine power cables.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - PHÚ QUỐC - Cáp điện ngầm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục