• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 29/06/2020 (Tuần 26)

Đăng lúc 15:10 PM ngày 29.06.2020 688

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

26 29/06/2020 97

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu

98(T) VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Phao.

99(T) VN30004

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - Tàu đắm.

100(T) VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Work

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Khu vực thi công

101

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Coasline, Depths, Depth contours.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đường bờ, Độ sâu, Đường đẳng sâu.

102

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Depth contours

VIET NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

103 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIET NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

104(T) VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phao.

105(T) VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Work.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Khu vực thi công.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục