• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 31/12/2018 (Tuần 52)

Đăng lúc 15:46 PM ngày 04.01.2019 640

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

121(T)  122(T) 

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

52 31/12/2018 271

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - HON GAI - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - HÒN GAI - Chú giải, Độ sâu.

272

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Vertical clearance.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao tĩnh không.

273

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Radar transponder beacon, Automatic .

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tiêu radar, Hệ thống nhận dạng tự động.

274

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck, Virtual AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm, AIS ảo.

275

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

276

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Chú giải, Độ sâu.

277

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH  - TB dạng khối.

278

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - Harbour limit.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - Vùng nước cảng biển.

279

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Harbour limit

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Vùng nước cảng biển.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục