• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 02/11/2020 (Tuần 44)

Đăng lúc 16:50 PM ngày 02.11.2020 564

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 178(T)/2020  179(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

44 02/11/2020  195(T)

VN30012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

196(T)

VN30012

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục