• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 03/04/2023 (Tuần 14)

Đăng lúc 09:10 AM ngày 03.04.2023 591

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

14 03/04/2023  21 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

22

VN50025

VN30017

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Wreck, Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Tàu đắm, hệ thống phao.

23 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

24(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

25

VN50023

VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Phao.

26 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục