• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 03/05/2021 (Tuần 18)

Đăng lúc 10:45 AM ngày 04.05.2021 1379

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

18 3/05/2021 31

VN50006

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - New Edition.

VIET NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phiên bản mới.

32

VN50007

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Light-beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu đèn.

33 VN30036

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - KIEN GIANG - PHU QUOC - Obstruction.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - PHÚ QUỐC - Chướng ngại vật.

34(T)

VN40002

VN30037

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Construction site.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Công trường.

35 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - TB dạng khối.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục