• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 03/10/2022 (Tuần 39)

Đăng lúc 09:56 AM ngày 05.10.2022 684

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

90(T)/2022

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

39 03/10/2022 96

VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Hệ thống phao.

97 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI -- Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

98 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Độ sâu.

99(T)

VN40001

VN30002

VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, V-AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, Báo hiệu hàng hải ảo.

100 VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Phiên bản mới.

101(T)

VN40001

VN30002

VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, V-AIS, Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, báo hiệu hàng hải ảo, phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục