• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/03/2019 (Tuần 09)

Đăng lúc 16:57 PM ngày 05.03.2019 1178

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

09 04/03/2019 38

VN50007

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - New Editions

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phiên bản mới.

39

VN40015

VN30007

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - NM Blocks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - TB dạng khối.

40(T) VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

41(T)

VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục