• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/04/2022 (Tuần 14)

Đăng lúc 09:38 AM ngày 05.04.2022 687

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

14 4/04/2022 23

VN50026

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - PHU YEN - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - PHÚ YÊN - Chú giải.

24 VN50027

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Chú giải.

25 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends, Fairways.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải, luồng chính.

26 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Fairways.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, luồng chính.

27 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm


Tin cùng chuyên mục