• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 04/12/2023 (Tuần 49)

Đăng lúc 16:24 PM ngày 04.12.2023 540

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

49 04/12/2023  139 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

140

VN50005

VN50006

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths, Depth contours.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

141

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Hệ thống phao.

142 VN40011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Độ sâu.

143

VN50058

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - BINH TRI - Depth, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - BÌNH TRỊ - Độ sâu, Chú giải.

144 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Marine farms.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Khu vực nuôi trồng thủy sản.

145 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH  - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

146 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục