• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 05/06/2023 (Tuần 23)

Đăng lúc 09:27 AM ngày 05.06.2023 458

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

22 29/05/2023  45

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao.

46

VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Độ sâu.

47 VN30023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Tàu đắm.

48 VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST QUANG NGAI - SA KY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

49

VN50016

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Phao.

50 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Depth contour.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - Độ sâu, Đường đồng mức.

51 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

52

VN40015

VN30007

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục