• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 05/10/2020 (Tuần 40)

Đăng lúc 08:05 AM ngày 09.10.2020 699

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

25(T)/2020 209(T)/2020 92(T)/2020 110(T)/2020  105(T)/2020 185(T) /2019 110(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

40 05/10/2020  164 VN40014

VIET NAM - NORTH EAST COAST - NGHE AN - CUA LO - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Độ sâu.

165

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Chú giải

166 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths, Depth contour.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu, Đường đồng mức.

167

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục