• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 05/12/2022 (Tuần 48)

Đăng lúc 08:25 AM ngày 08.12.2022 483

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

124(T)/2022   105(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

48 05/12/2022 126

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

127

VN50016

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HOAN LA - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Độ sâu.

128

VN40015

VN30007

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tàu đắm.

129 VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục