• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 06/03/2023 (Tuần 10)

Đăng lúc 16:06 PM ngày 08.03.2023 502

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

199(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

10 06/03/2023  9 VN50022

VIET NAM - SOUT CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Hệ thống phao.

10

VN50007

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - New Editions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phiên bản mới.

11 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Phiên bản mới.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục