• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 06/11/2023 (Tuần 45)

Đăng lúc 10:30 AM ngày 13.11.2023 314

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

123(T)/2023

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

45 06/11/2023  127

VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL LLC - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - Lọc Hóa Dầu NGHI SƠN - Độ sâu.

128 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục