• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 06/12/2021 (Tuần 49)

Đăng lúc 15:57 PM ngày 10.12.2021 915

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

119(T)/2021

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

49 06/12/2021 125

VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG FORMOSA - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG FORMOSA - Độ sâu.

126 VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

127 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tin cùng chuyên mục