• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 07/12/2020 (Tuần 49)

Đăng lúc 10:34 AM ngày 09.12.2020 807

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

158(T) /2020  229(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

48 7/12/2020  211

VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phiên bản mới.

213 VN30010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phao.

214 VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Độ sâu.

215 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phiên bản mới.

216(T)

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục