• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 08/04/2019 (Tuần 14)

Đăng lúc 15:05 PM ngày 08.04.2019 1037

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

54(T)/2019  25(T)/2019  37(T) /2019   40(T) /2019   53(T)/2019      

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

14 08/04/2019 63 VN40014

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - New Edition. 

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Phiên bản mới.

64(T)

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Light beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu đèn.

65

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐONG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục