• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 09/08/2021 (Tuần 32)

Đăng lúc 08:29 AM ngày 11.08.2021 1020

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

79(T)/2021

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

32 09/08/2021 83

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Anchor areas, Depth contours, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực neo đậu, Đường đẳng sâu, Độ sâu.

84

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Automatic Identification System.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

85

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Depth contours.

VIET NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

86 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - VISSAI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - VISSAI - Độ sâu

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tin cùng chuyên mục