• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 09/09/2019 (Tuần 36)

Đăng lúc 10:58 AM ngày 10.09.2019 693

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

175(P)/2019   

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

36 09/09/2019 197

VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Cargo transhipment.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Khu chuyển tải.

198

VN50007

VN40001

VN30002

VN50003

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HAI PHONG - Harbour limits.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Vùng nước cảng biển.

199(T)

VN50017

VIETNAM - NORTH CENTRAL  COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Tàu đắm.

201

VN50036

VN50037

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - TIEN GIANG - Legends, Dredged areas, Fishing stake.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - TIỀN GIANG - Chú giải, Khu vực được nạo vét, Đăng đáy cá.

202 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Channel limits, Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Giới hạn luồng, Phao.

203(T) VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH- CỬA GIANH - Tàu đắm.

204

VN50038

VN50040

VN50041

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Legends, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Chú giải, Khu vực được nạo vét.

205(T) VN50020

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Works.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Khu vực thi công.

206

VN50007

VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

207

VN50046

VN30034 

VN30036

VIETNAM- SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - Harbour limits.

VIỆT NAM- BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KIÊN GIANG - Vùng nước cảng biển.

208(T)

VN30034 

VN30035

VN30036  

VIETNAM- SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - Buoyage.

VIỆT NAM- BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KIÊN GIANG - Hệ thống phao.

209(T) VN50020

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Works.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Khu vực thi công.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục