• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 09/10/2023 (Tuần 41)

Đăng lúc 09:02 AM ngày 16.10.2023 329

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

63(T)/2023

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

41 09/10/2023  113

VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Độ sâu.

114 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Độ sâu.

115

VN40015

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục