• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 09/11/2020 (Tuần 45)

Đăng lúc 14:43 PM ngày 10.11.2020 812

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

195(T)/2020  196(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

45 09/11/2020  197

VN40014

VN30006

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Anchor area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHE AN - Khu vực neo đậu.

198(T)

VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

199(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

200

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu

201(T)

VN50022

VN30013

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Tàu đắm.

202 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Anchor berths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Khu vực neo đậu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục