• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 10/05/2021 (Tuần 19)

Đăng lúc 08:00 AM ngày 13.05.2021 940

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 34(T) /2021

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

19 10/05/2021 36

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HAI PHONG - NM Block, Depth contour, Coastline.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - TB dạng khối, Đường đẳng sâu, Đường bờ.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục