• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 11/02/2018 (Tuần 06)

Đăng lúc 09:16 AM ngày 14.02.2019 1072

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

23(T)/2019  24(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

6 11//02/2019 25(T)

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HAI PHONG - AISs.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

26 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - New Editions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phiên bản mới.

27

VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths, legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THAI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu, chú giải.

28

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - VISSAI - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - VISSAI - Chú giải, Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục