• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 11/04/2022 (Tuần 15)

Đăng lúc 11:09 AM ngày 13.04.2022 652

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

86(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

15 11/04/2022 28(T) VN30012

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

29

VN30016

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH DINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH ĐỊNH - Tàu đắm.

30 VN30024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục