• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 11/09/2023 (Tuần 37)

Đăng lúc 10:03 AM ngày 14.09.2023 674

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

37 11/09/2023  100

VN50007

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HAI PHONG - Vertical clearances.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao tĩnh không

102

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Độ sâu.

103 VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Legend, depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Chú giải, độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục