• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 11/10/2021 (Tuần 41)

Đăng lúc 08:20 AM ngày 12.10.2021 1136

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

38(T)/2021 174(P)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

41 11/10/2021 101(T)

VN50018

VN30010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Tàu đắm.

102 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Chú giải.

103 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUAN AN - Phao.

104 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

105 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG  NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

106(T) VN40002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

107(T)

VN50004

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Firing practice area

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tin cùng chuyên mục