• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/04/2021 (Tuần 15)

Đăng lúc 15:01 PM ngày 13.04.2021 664

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

15 12/04/2021 18

VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIET NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

19 VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Piers, Anchorage areas, Obtruction, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Cần tàu, Khu vực neo đậu, Chướng ngại vật.

20 VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Obstruction, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Chướng ngại vật, Độ sâu.

21(T) VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Automatic Identification Systems.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục