• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/06/2023 (Tuần 24)

Đăng lúc 08:26 AM ngày 12.06.2023 490

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

24 12/06/2023  53

VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - TB dạng khối.

54(T)

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

55 VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Danger area, beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Khu vực nguy hiểm, đăng tiêu.

56 VN50008

VIET NAM - NORRTH EAST COAST - HAI PHONG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục