• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/07/2021 (Tuần 28)

Đăng lúc 09:10 AM ngày 13.07.2021 781

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

28 12/07/2021 70

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Depth contour.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

71(T)

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Hệ thống phao.

72

VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục