• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/10/2020 (Tuần 41)

Đăng lúc 10:26 AM ngày 13.10.2020 927

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

41 12/10/2020  168

VN50026

VN30018

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - PHU YEN - Depth contours, Reefs.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - PHÚ YÊN - Đường đẳng sâu, Đá ngầm.

169

VN30019

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - HON KHOI - KHANH HOA - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - HÒN KHÓI - KHÁNH HÒA - Phao.

170 VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

171 VN30022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - VINH TAN - BINH THUAN - Anchor area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VĨNH TÂN - BÌNH THUẬN - Khu vực neo đậu.

172

VN50020

VN30011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Tàu đắm.

173 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

174(P)

VN50018

VN30010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Wrecks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Tàu đắm.

175

VN50018

VN30010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - Pilot boarding area, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Vùng đón trả hoa tiêu, độ sâu.

176(T)

VN30001

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

177

VN30022

VN30023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NINH THUAN - BINH THUAN - Coastal traffic zones, Wrecks.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NINH THUẬN - BÌNH THUẬN - Tuyến vận tải ven biển, Tàu đắm.

178(T)

VN50029

VN30020

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

179(T)

VN30035

VN30036

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - KIEN GIANG - PHU QUOC - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - PHÚ QUỐC - Khu vực luyện tập tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục