• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 13/06/2022 (Tuần 24)

Đăng lúc 14:05 PM ngày 13.06.2022 541

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

24 13/06/2022 53 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Hệ thống phao.

54 VN50016

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Độ sâu.

55 VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

56 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

57(T) VN30013

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục