• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/08/2023 (Tuần 33)

Đăng lúc 09:58 AM ngày 11.08.2023 519

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

33 14/08/2023  76

VN40001

VN60064

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HAI PHONG - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

77 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Phiên bản mới.

78 VN50026

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - PHU YEN - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - PHÚ YÊN - Phiên bản mới

79 VN50027

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Phiên bản mới.

80 VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Phiên bản mới.

81 VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Phiên bản mới.

82

VN50044

VN50045

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - NAM CAN - BO DE - New Editions.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - NĂM CĂN - BỒ ĐỀ - Phiên bản mới.

83 VN50046

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - KIEN GIANG - HA TIEN - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - HÀ TIÊN - Phiên bản mới.

84 VN50006

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

85(T)

VN50007

VN50003

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục