• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/11/2022 (Tuần 45)

Đăng lúc 14:50 PM ngày 15.11.2022 544

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

45 14/11/2022 113

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Anchorage Area, legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Khu neo đậu, chú giải.

114(T)

VN40001

VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

115(T)

VN50016

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

116 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - VISSAI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - VISSAI - Độ sâu.

117(T) VN50024

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - Tàu mắc cạn.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục