• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/12/2020 (Tuần 50)

Đăng lúc 10:15 AM ngày 16.12.2020 682

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

50 14/12/2020  217

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Chú giải.

218

VN30013

VN50051

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - Tàu đắm.

219

VN30014

VN40052

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục