• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 15/08/2022 (Tuần 33)

Đăng lúc 15:35 PM ngày 15.08.2022 594

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

33 15/08/2022 80 VN50044

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAU MAU - Legends, Fairways.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CÀ MAU - Chú giải, luồng chính

81 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục