• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 16/05/2022 (Tuần 20)

Đăng lúc 09:59 AM ngày 16.05.2022 621

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

20 16/05/2022 42 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

43 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - NM Block

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - TB dạng khối.

44 VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Anchorage Areas, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Khu neo đậu, độ sâu.

45 VN30021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NINH THUAN - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NINH THUẬN - Tàu đắm.

46

VN50028

VN30020

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục