• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 16/10/2023 (Tuần 42)

Đăng lúc 09:19 AM ngày 16.10.2023 487

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

42 16/10/2023  116

VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - piles.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Cọc.

117 VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu.

118

VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu.

119 VN50059

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - KIEN GIANG - RACH GIA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - RẠCH GIÁ - Hệ thống phao.

120(P)

VN50007

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét.

121(T) VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Virtual AIS aids to navigation.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Báo hiệu hàng hải ảo.

123(T) VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục