• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 17/04/2023 (Tuần 16)

Đăng lúc 08:46 AM ngày 17.04.2023 453

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

24(T)/2023

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

14 17/04/2023  27 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG  BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Độ sâu.

28 VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths, Channel limits.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu, Giới hạn luồng.

29

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

30 VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu.

31 VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Độ sâu.

32 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

33(T) VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHÂN MÂY - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục