• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 18/04/2022 (Tuần 16)

Đăng lúc 08:38 AM ngày 25.04.2022 427

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

16 18/04/2022 31 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Coastline, Depth, Depth contours.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - ĐÀ NẴNG - Đường bờ, Độ sâu, Đường đẳng sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục