• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/04/2021 (Tuần 16)

Đăng lúc 08:17 AM ngày 19.04.2021 910

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

 205(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

16 19/04/2021 22

VN50046

VN30035

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - HA TIEN - Legends, Light.

VIET NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - HÀ TIÊN - Chú giải, Đèn.

23 VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Chú giải.

24 VN50027

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Chú giải.

25 VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - BA NGOI - Legends, Marine farm.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BA NGÒI - Chú giải, Khu vực nuôi trồng thủy sản.

26 VN50026

VIET NAM  SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - PHU YEN - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - PHÚ YÊN - Chú giải.

27 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải.

28 VN50039

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Dredged areas, legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực được nạo vét, chú giải.

29

VN50003

VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - New Editon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phiên bản mới.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục