• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/10/2020 (Tuần 42)

Đăng lúc 08:25 AM ngày 23.10.2020 787

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

202(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

42 19/10/2020  180

VN30001

VN50005

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tuyến vận tải ven biển.

181

VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm

182

VN30034

VN30035

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - KIEN GIANG - Islet, Wrecks

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - Đảo nhỏ, Tàu đắm.

183

VN50040

VN50039

VN30028

VN30027

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Wrecks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Tàu đắm.

184

VN40014

VN30006

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Tuyến vận tải ven biển.

185

VN40015

VN30007

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Tuyến vận tải ven biển.

186 VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - Tuyến vận tải ven biển.

187 VN30009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - Coastal traffic zones.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - Tuyến vận tải ven biển.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục