• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 20/06/2022 (Tuần 25)

Đăng lúc 15:39 PM ngày 24.06.2022 540

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

25 20/06/2022 57(T) VN30013

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - Tàu đắm.

58 VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Legends, Marine farm.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Chú giải, Khu vực nuôi trồng thủy sản.

59 VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Legends, Marine farm.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Chú giải, Khu vực nuôi trồng thủy sản.

60 VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

61 VN30026

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - BEN TRE - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - BẾN TRE - Tàu đắm.

62(T)

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, V-AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, Báo hiệu hàng hải ảo.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục