• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 22/11/2021 (Tuần 47)

Đăng lúc 16:32 PM ngày 26.11.2021 1253

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

47 22/11/2021 114

VN50006

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

115 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends, Extration areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải, Khu vực khai thác.

116 VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Hệ thống phao.

117

VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Legends, Swinging circle, Extration areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Chú giải, Vòng tròn quay trở, Khu vực khai thác.

118(T)

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Automatic Identification System.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

119(T) VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Automatic Identification System.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

120 VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck, Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm, AIS ảo.

121 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

122 VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Độ sâu.

123 VN50051 VN30013

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - CUA LAO CHAM - Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - CÙ LAO CHÀM - Đèn biển.

124(T) VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021

Tin cùng chuyên mục