• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 25/04/2022 (Tuần 17)

Đăng lúc 08:55 AM ngày 25.04.2022 597

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

17 25/04/2022 32 VN50022

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - Kỳ Hà - Độ sâu.

33 VN40009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu.

34 VN30001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

35 VN50050

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CON CO - Beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỒN CỎ - Đăng tiêu.

36 VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Buoy, Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Phao, Đăng tiêu.

37 VN50027

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Chú giải.

38 VN30021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NINH THUAN - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NINH THUẬN - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022

Tin cùng chuyên mục