• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/06/2023 (Tuần 26)

Đăng lúc 10:31 AM ngày 26.06.2023 435

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

26 26/06/2023  59(T)

VN50021

VN30012

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Hệ thống phao.

60 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

61 VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

62(T)

VN50007

VN50008

VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

63(T)

VN40015

VN30007

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Hệ thống phao.

64(T)

VN50023

VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - V-AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Báo hiệu hàng hải ảo.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tin cùng chuyên mục